#54 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag

#54 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag